CANON EXPO 2015

Canon EXPO 2015

Released / OOH

More Detail

Credit

Agency: DENTSU INC. / DENTSU TEC INC.
Movie Director: Kei Uehara,Kazuma Ikeda,Yusuke Takuno,Isao Nishigori,Takashi Chiba,Satoshi Kuroda,TAKCOM,Naohiro Aida,Hiroshi Kizu,Kenji Mukaidono
Producer: Yoshihiro Ueno,Yoshitaka Yuge,Kazuhiko Iwasa,Hideyuki Matsui,Nobutaka Shimoda,Shigeru Agari

Services