LEO IEIRI / MOSHI KIMI WO YURUSETARA

LEO IEIRI / MOSHI KIMI WO YURUSETARA

LEO IEIRI / MOSHI KIMI WO YURUSETARA

Released / MUSIC

More Detail

Credit

Director: Yuji Hariu
Producer: Nobutaka Shimoda
Cinematographer: Tomoori Ugatani
Lighting: Takuji Takemoto
Art: Tsutomu Takahashi
Dancer: Elina, SANTA
Production Manager: Shiori Higuchi

Services