DAOKO × YASUYUKI OKAMURA / STEP UP LOVE

DAOKO × 岡村靖幸「ステップアップLOVE」MV

DAOKO × 岡村靖幸「ステップアップLOVE」MV

Released / MUSIC

More Detail

Client

Toy's Factory

P.I.C.S. Member

Website

http://www.toysfactory.co.jp/

Credit

Director: Yuichi Kodama
Producer: Takahiko Kajima (P.I.C.S.)
Production Manager: Shuhei Harada (P.I.C.S.)
Camera: Yuta Echigo
Lighting: Koshiro Ueno
Art: Mamoru Furumoto
CG: Masanobu Hiraoka
Stylist (DAOKO, ELEVENPLAY): Daisuke Iga
Stylist (Yasuyuki Okamura): Yoshiyuki Shimazu
Hair & Make-up (DAOKO): Ryoji Inagaki
Hair & Make-up (ELEVENPLAY): Yuka Fukuma, Miyu Takeuchi, Yu Hotta
Hair & Make-up (Yasuyuki Okamura): Harumi Masuda
Choreographer: MIKIKO
Colorist: Yasutaka Ishihara
Composit: Shunsuke Kakuuchi
Cast: DAOKO, Yasuyuki Okamura, ELEVENPLAY
:
Executive Producer: Genki Kawamura

Services