NETFLIX TVCM

Netflix「人間まるだし。」

Netflix「人間まるだし。」

Released / ADVERTISE

More Detail

Credit

Creative Director: Syunsuke Kaga(DENTSU)
Copy Writer / Planner: Kunihiko Mishima(DENTSU)
Art Director: Yusuke Kitani(kaibutsu)
Designer: Atsushi Hashimoto / Sanako Ukon(DENTSU)
Account Executive: Kei Terasaki / Yusuke Mizukoshi / Ke Tong(DENTSU)
:
Director: Kazuma Ikeda
Producer: Takahiko Kajima
Production Manager: Syuhei Harada
:
Cinematographer: Ryohei Takanashi
Gaffer: Hiroki Kurihara
Art: Sayaka Isogai
Prop: Koichi Sasamoto
Stylist: Yuuka Akaishi
Offline Editor: Tsuyoshi Watarisato
Online Editor: Azusa Katsumata
Colorist: Motoi Tanaka
SA: Yoshiaki Tokunaga
MA: Reiichi Yoshida
Actor: Haruki Ota
:
Narrator: Takayuki Yamada

Services